logo

Stoeltjesdans is een online tool voor het monitoren en managen van de sociale dynamiek op school. We bieden een online vragenlijst voor leerlingen. Op basis van hun antwoorden, ontvang je een overzichtelijk rapport over de sociale status, positief en negatief gedrag, welbevinden en de sociale veiligheid in de klas. Deze monitor is ook erkend door de Inspectie van Onderwijs. Tot slot maak je met deze tool in een handomdraai een nieuwe én doelgerichte klasindeling om een positieve sociale dynamiek in uw klas te stimuleren. Dit alles op basis van wetenschappelijk bewezen methodes en algoritmes.

Extra paar ogen en oren in de klas

Leerlingen zien en spreken elkaar op school, maar ook daarbuiten. Zowel online als offline. Zij weten daardoor als beste wat er allemaal gebeurt bij hun klasgenoten. Wij maken gebruik van deze extra paar ogen en stellen zogenoemde nominatievragen. Deze methode gaat ervan uit dat de leerlingen zelf het best de sociale dynamiek in de klas kunnen observeren. Leerlingen noemen daarbij de klasgenoten die zij het meest of minst aardig vinden, die het meest of minst populair zijn, maar ook wie vaak anderen helpt of juist over anderen roddelt. Door het aan iedereen in de klas te vragen ontstaat een volledig en betrouwbaar beeld over de sociale dynamiek in jouw klas! Wil je weten welke vragen wij stellen? Bekijk de volledige lijst met vragen.

Een compleet en overzichtelijk rapport

Zodra de laatste leerling de monitor heeft ingevuld, ontvangt u direct een compleet en overzichtelijk rapport. Allereerst geven wij een sociomatrix. - Dit is een tabel waarin je per leerling kunt zien wat diens sociale status is in de groep. Bijvoorbeeld of de leerling gewenst of ongewenst gedrag laat zien en of de leerling een rol heeft bij pesten in de klas. Doordat de monitor jaarlijks door tienduizenden leerlingen in Nederland en Vlaanderen wordt ingevuld, bieden wij daarnaast uiterst nauwkeurige en up-to-date normen. Zo weet je ook hoe jouw leerlingen zich voelen in vergelijking met andere leerlingen in het land. Tot slot bieden wij verschillende sociogrammen aan. Dit zijn grafische weergaves van de onderlinge relaties. Wie noemt elkaar als vriend? Wie vindt elkaar aardig? En wie zijn er populair?

Nieuwsgierig hoe het rapport er uit ziet? Bekijk ons voorbeeldrapport.

Een nieuwe klasindeling in een handomdraai

Waar iemand zit in de klas heeft invloed op hoe die zich gedraagt, hoe die zich voelt en hoe die omgaat met anderen. Een goede klasindeling is dan ook heel belangrijk voor een prettig en veilig klimaat in de klas. Het maken van een klasindeling kan echter een hele klus zijn. Zet je vrienden bij elkaar of wordt dat alleen maar een kletsboel? Waar zet je leerlingen met druk, storend gedrag neer? En wie zet je ernaast? Kortom, waar zet je iedereen neer? Met Stoeltjesdans maak je in een handomdraai een nieuwe klasindeling. Kies zelf je doelen en wij gebruiken wetenschappelijk bewezen algoritmes om de meest optimale klasindeling te maken.

Erkende monitor Inspectie van het onderwijs

Sinds 2015 zijn scholen wettelijk verplicht om zich in te spannen om pesten tegen te gaan en de sociale veiligheid op school te waarborgen. Scholen moeten daarbij de sociale veiligheid en welbevinden van hun leerlingen jaarlijks monitoren. Als school kun je zelf kiezen hoe je dit monitort, zolang het maar aan de wettelijke eisen voldoet. De monitor van Stoeltjesdans voldoet aan alle eisen. Als school kun je daarom ook Stoeltjesdans gebruiken om te voldoen aan deze wettelijke verplichting.

Wil je weten hoe dat werkt? Klik dan hier .

Wetenschappelijk bewezen

Stoeltjesdans maakt gebruik van vragenlijsten, normscores en algoritmes die wetenschappelijk zijn bewezen. Bovendien werken we nauw samen met de onderzoekers van Radboud Universiteit in Nijmegen. Wil jij ook meedoen aan nieuw onderzoek? Meld je dan hier aan.

Wil jij je ook blijven ontwikkelen als het gaat om sociale dynamiek op school? Kijk dan eens in onze kennisbank. Daar vind je wist-je-dat-kaarten, waarmee we de nieuwste wetenschappelijke inzichten op een makkelijke manier voor je toegankelijk maken.

Zo slaan we samen een brug tussen wetenschap en praktijk.