logo

Social Shuffle is deelnemer van Privacyconvenant Onderwijs. Dit betekent dat wij het ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy 4.0’ hebben ondertekend en dat wij gebruik maken van de ‘Model verwerkersovereenkomst’. In deze verwerkersovereenkomst hebben wij exact vastgelegd welke persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt en hoe wij zorgdragen voor een passende beveiliging van deze persoonsgegevens. Wil jij ook een verwerkersovereenkomst met ons aangaan of wil je weten of jouw onderwijsinstelling al een overeenkomst met ons heeft? Vul dan onderstaand formulier in.

Persoonlijke informatie

Schoolinformatie

Contactpersoon voor aangaan van verwerkersovereenkomst