Algemene voorwaarden

We zijn blij dat je onze online Dienst, Stoeltjesdans, wilt gebruiken. We vinden het belangrijk dat je weet wat je kunt verwachten en wat we van jou vragen. Daarom hebben we deze gebruiksvoorwaarden opgesteld. Deze voorwaarden zijn de regels voor het gebruik van onze Dienst. Ze leggen uit wat je wel en niet mag doen met de Dienst. Ze bepalen wat onze verantwoordelijkheden zijn en wat die van jou zijn. Je moet akkoord gaan met deze voorwaarden voordat je de Dienst kunt gebruiken. Als je het niet eens bent met de voorwaarden, kun je de Dienst niet gebruiken.

We raden je aan om de voorwaarden aandachtig te lezen. Zo weet je precies wat je rechten en plichten zijn. In deze voorwaarden vind je onder andere informatie over:

  • Hoe je toegang krijgt tot Stoeltjesdans.
  • Hoe je Stoeltjesdans mag gebruiken.
  • Wat je mag doen met de informatie die je via Stoeltjesdans ontvangt.
  • Wie er aansprakelijk is voor schade die je lijdt door het gebruik van Stoeltjesdans.
  • Hoe we geschillen oplossen.

Heb je nog vragen over de voorwaarden? Neem dan gerust contact met ons op. We helpen je graag verder.