Veiligheid & Privacy

De informatie op deze website is met grote zorg samengesteld. Desondanks dit is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is, of fouten bevat. De Stoeltjesdans kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele fouten, defecten of andere beschadigende consequenties, voortkomend uit het gebruik van deze website.

Aansprakelijkheid

De Stoeltjesdans heeft de informatie op deze website zo zorgvuldig mogelijk weergegeven. Desondanks kunnen aan de teksten op deze website geen rechten worden ontleend. De vragenlijst voor het meten van de sociale relaties en het sociaal klimaat in de klas is gebaseerd op het wetenschappelijke instrument ‘sociometrie’. De plattegrond is gebaseerd op uw voorkeuren en de antwoorden van uw leerlingen. De algoritmes zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek (van den Berg et al., 2012) alsmede op ervaringen en meningen van diverse leerkrachten (Gremmen et al., 2016). Deze plattegrond is uitsluitend bedoeld als advies en is gebaseerd op uw voorkeuren en op antwoorden van uw leerlingen. Deze plattegrond is niet bedoeld als interventie, maar slechts als hulpmiddel voor het indelen van uw klas. Voor effectieve jeugdinterventies verwijzen wij u naar de Databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugd Instituut.

De Stoeltjesdans kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade als gevolg van onjuistheden en/of onvolledigheid van de aangeboden informatie, noch voor schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van de genoemde informatie of als gevolg van technische problemen met de website.

Tevens wordt er geen verantwoordelijkheid aanvaard voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of externe websites die verwijzen naar www.stoeltjesdans.nl. Iedere aansprakelijkheid voor schade, geleden ten gevolge van een bezoek aan een andere website via een link op deze website of anderszins, wordt uitgesloten.

Copyright

Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, verspreid, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, downloaden naar andere websites, databases of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Stoeltjesdans. Het is wel toegestaan de aangeboden informatie te downloaden en/of te printen voor persoonlijk gebruik.

Privacy

Het is een anonieme, online afname. Hierdoor kunt u nooit de specifieke antwoorden van een leerling zien. Het gaat dus niet om één enkele mening van een leerling, maar om de algemene waarneming door de klas.

Beveiliging

Alle gegevens over u en uw klas zijn alleen bereikbaar via het inloggen met een gebruikersnaam en wachtwoord. Om inlogpogingen door computers tegen te gaan (hacken), wordt bij het inloggen altijd gevraagd naar uw gebruikersnaam en wachtwoord.

De afname vindt plaats via een versleutelde internetverbinding (SSL). Hierdoor worden alle gegevens versleuteld en onleesbaar voor derden. De versleutelde internetverbinding herkent u aan het sleuteltje dat voor het webadres in de browser staat. Gegevens worden in een veilige, beschermde omgeving bewaard.

Heeft u vragen over deze disclaimer of over de verwerking van gegevens op deze website? Stuur dan een e-mail naar info@stoeltjesdans.nl