Publicaties

Publicaties die gedownload kunnen worden

Titel Omschrijving
Peers in proximity. New perspectives on interpersonal processes in the classroom. Proefschrift waarin verschillende studies staan beschreven over sociometrie en het belang van de klasindeling voor de sociale relaties in de klas. Download
Bouwen aan de basis: Onderzoek van de afdeling ontwikkelingspsychologie van de Radboud Universiteit. Informatiebundel waarin verschillende onderzoeken over ontwikkeling van kinderen en volwassenen kort worden beschreven. Hierin komen niet alleen het ‘wat’ en ‘hoe’ aan bod, maar vooral het ‘waarom’. De verschillende onderzoeken zijn ingedeeld in 3 thema’s, namelijk ‘School en sociale relaties’, ‘Brein en impulsiviteit’ en ‘Stress en Ontwikkeling’. Download
Beter een goede buur dan een verre vriend…? Nederlandstalig hoofdstuk over het belang van fysieke nabijheid voor sociale relaties in de klas. Download

Publicaties die aangevraagd kunnen worden

Titel Omschrijving Selectie
‘Ga lekker zitten…’ Nieuwe inzichten voor het maken van een klasindeling. Nederlandstalig artikel waarin de meest recente bevindingen staan beschreven als het gaat over het belang van de klasindeling voor sociale relaties in de klas.
‘Kom binnen en ga lekker zitten…’. Kort Nederlandstalig artikel over de mogelijke impact van de klasindeling op sociale relaties in de klas en de mogelijkheden voor het Jenaplan onderwijs.
Considerations for classroom seating arrangements and the role of teacher characteristics and beliefs. Engelstalig artikel waarin de verschillende strategieen en doelen die leerkrachten hebben bij het maken van een nieuwe klasindeling worden beschreven.
Changing peer perceptions and victimization through classroom arrangements: A field experiment. Engelstalig artikel over de effecten van een doelgerichte verandering van een klasindeling voor de sociale relaties in de klas.
Peer status and classroom seating arrangements: A social relations analysis Engelstalig artikel waarin wordt uitgelegd hoe de sociale status van leerlingen samenhangt met de plek in de klas.
Measuring social status with peer and teacher nomination methods. Engelstalig artikel over de overlap tussen de kennis van leerkrachten en de mening van leerlingen zelf als het gaat om de sociale status in de klas.
Computerized sociometric and peer assessment: An empirical and practical evaluation. Engelstalig artikel over de betrouwbaarheid van sociometrie.
The importance of near-seated peers for elementary students’ academic engagement and achievement. Engelstalig artikel over de impact van de klasindeling voor schoolprestaties en motivatie.
Enhancing social inclusion of children with externalizing problems through classroom seating arrangements: A randomized controlled trial. Engelstalig artikel over de vraag waar je kinderen met externaliserende gedragsproblemen het beste neer kunt zetten.